Yatay Sondaj Nedir ?

Hızla gelişen dünyamızda, projeleri kısa zamanda ve daha ekonomik koşullarda toprak altına indirebilmek için büyük bir yarış gözlemlenmektedir. 1983 yılından itibaren Amerika da uygulanan yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistemi 90’lı yıllarla beraber bütün Avrupa ülkelerinde de kullanılmaya başlanmıştır.

Bu tarihlerde Türkiye de ise karayolu ve demiryolu altlarına boru döşemek için boru sürme boru itme ya da boring denilen ilkel yatay delgi metotları kullanılıyordu. 2000 yılından itibaren ise yatay delgi metotları yerine Dünya ülkelerinde Horizontal Directional Drilling Technology olarak bilinen yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj YYS Sistemi, açık kazı yapmadan boru ve kabloların toprak altına döşenmesidir. Her aşamada üstten takip edilebilme özelliği açsından yeraltında bulunan mevcut yapılara ve Şebekelere zarar vermeden istenilen noktadan girip yine istenilen noktadan çakabilmesidir.

Dünyadaki en gelişmiş kazısız geçiş sistemi olan Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistemi ülke ekonomilerine kazanç sağlarken; doğalgaz, elektrik, su, Telekom vb projelerde açık kazı yapmadan ve trafiği engellemeden uygulanabilmesiyle çevre kirliliğini önlemeye destek vererek insanların günlük hayatlarında da kolaylık sağlamaktadır.

Teknoloji

Kazısız teknolijinin yeniliklerinden birisi olan yönlendirilebilir yatay sondaj ( HDD) yöntemi, karayolu, demiryolu, akarsu, göl vb. engellerin altından su,elektrik ve doğal gaz borularının döşemesi gibi işlerde en uygun çözümlerden birisidir.

Bu yöntemde, polietilen ve çelik borular kullanılabilmektedir. Mevcut makina parkımız ile ( formasyon cinsine bağlı olarak) 750m mesafeye ve 1200 mm çapa kadar boru döşenebilmektedir.

HDD yönteminde, önce bir pilot delgi yapılır. Matkap (sahip olduğu şekil sayesinde), delgiyi istenilen yöne doğru yönlendirilebilmekte ayrıca yer belirleyici sayesinde istenilen yönü ve koordinatı bulabilmektedir. Tij, makineden aldığı itme kuvvetini matkaba iletmekte (ayrıca, hidrolik pompalarla formasyona basıncı ayarlanmış kaydırıcı akışkan enjekte edilerek formasyonun sürtünme direnci yenilmekte) ve böylece sondaj yapılmaktadır.