ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

  • Daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürekli ileriye giden bir performansla Çevreyi korumak ve gözetmek,
  • Tüm personelimizin daha güvenli ve sağlıklı ortamda çalışabilmeleri için her türlü emniyet tedbirlerini almak,
  • Kazaları ortadan kaldırmak, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, üretim aşamalarının tamamında çevreye ve insanlara saygı göstermek, kanunlara, tüzük ve yönetmeliklere uymak,
  • Üretim ve hizmetlerimizde doğal kaynakları, enerji ve hammadde kullanımını ekonomik ve verimli bir şekilde yapmak, atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımını sağlayarak atık oluşumunu en aza indirmek,
  • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin,  çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında çevre bilincini geliştirmek için gerekli faaliyetleri yapmak,
  • Kurulan Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemimiz kapsamında yapılan faaliyetler kamuoyuna duyurulacak olup istenildiğinde çevreye duyarlı herkesin incelemesine açıktır.
  • Kalitemizden ödün vermeden iş ve işçi güvenliğini ve çevreyi göz önünde bulundurarak faaliyetlerimize devam edeceğimizi taahhüt ederiz.